Attraktiv landsbygd

Avfolkningen från landsbygden leder till att även kommunerna får minskade skatteintäkter. Särskilt om familjegården eller annan typ av bostad behålls som ett fritidshus. Eventuella intäkter från fastigheten beskattas i den kommun som ägaren är skriven i. Det innebär att den kommun vari fritidshuset är beläget går förlustig den skatt som […]