Avfolkningen från landsbygden leder till att även kommunerna får minskade skatteintäkter. Särskilt om familjegården eller annan typ av bostad behålls som ett fritidshus. Eventuella intäkter från fastigheten beskattas i den kommun som ägaren är skriven i. Det innebär att den kommun vari fritidshuset är beläget går förlustig den skatt som skulle ha tillkommit kommunen för det fall ägaren varit skriven i kommunen.

 

En mer attraktiv landsbygd
Följande faktorer kan kommunerna påverka för att göra landsbygden mer attraktiv så att fler väljer att flytta och bosätta sig permanent där. En mer levande landsbygd gynnar människor, det öppna landskapet och kommunen. Det individerna vinner på en flytt till landsbygden är dels att de får tillgång till frisk luft och många gånger en mer lugn miljö. Därtill får de tillgång till ett boende med egen täppa. Med lite trädgårdsintresse kan de odla sin potatis, grönsaker, frukt och bär. Kanske kan de till och med bli självförsörjande. Inte behöver det heller kosta allt för mycket att investera i möbler. Exempelvis går det att finna billiga toalettstolar till uteplatsen.

Swedish channel with floodgate

 

 

Utboende
Omkring en 33 % av skogsägarna i Sverige bor i en annan kommun än där fastigheten de äger är belägen. Utboägandet, som de också kallas är särskilt omfattande i skogslänen i norr. Inkomsterna från utbofastigheterna beskattas ofta i Stockholms, Göteborgs och Uppsalas kommuner. Därmed sker det en transferering av stora belopp från lands- och glesbygdskommunerna i norr till storstadsområden i södra Sverige.

 

Beskattning där fastigheterna och skogen finns
Genom inkomstbeskattning från skogsfastigheter i den kommun de finns skulle innebära ökade resurser. Resurser som skulle kunna användas till att ge kommuninnevånarna en bra service och underlätta för tidigare medborgare att återvända. En undersökning som gjordes i Finland visar att det lönar sig för landsbygdskommuner att söka konvertera fritidsboende till permanentboende. Mer resurser medför goda förutsättningar för tillväxt och utveckling både lokalt och regionalt.

 

Fiber till byn
Något som kan locka personer att flytta till landsbygden är att det finns fibernät och tillgång till bredbandstjänster där. Med bredband läggs grunden för utvecklingen av kommersiella drivkrafter. Man skulle kunna hårddra det genom att säga att det i själva verket är en förutsättning för en levande landsbygd.